Vítá Vás Mateřská škola Úšovice!

Platby v MŠ
 
 Výše úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy vždy v červnu na následující školní rok.
 
 Školní rok 2018/2019 - 600 Kč / měsíc.
Od úplaty za předškolní vzdělávání jsou osvobozeny děti v posledním roce před nástupem do ZŠ
( dovrší v daném školním roce 6 či více let), a to po dobu 12 měsíců a děti s odkladem ŠD.
 
ÚČTY ŠKOLY
 
         ŠKOLNÉ 30015 - 782783379/0800 + VS                                        STRAVNÉ 35 - 782783379/0800 + VS 
 
 
Stravování: výše finančního limitu na stravné je stanovena s účinností od 01.09.2010 (může být dodatečně upravována) následovně:
 
ÚPRAVA K 1.1.2016
 
Osoba
Položka
  Děti 3-6
Přesnídávka
7,00
 
Oběd
15,00
 
Svačina
7,00
 
Celkem
    29,00
Dospělí
Oběd
30,00
 
Osoba
Položka
  Děti 6-…
Přesnídávka
7,00
 (OŠD)
Oběd
16,00
 
Svačina
7,00
 
Celkem
    30,00
 
 
STRAVNÉ JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 20. DNE V MĚSÍCI A TO SLOŽENKOU NEBO PŘEVODEM Z ÚČTU.
 
          
 
                                                                                                 

 

TOPlist